Địa chỉ Thôn Đại Hạnh - Xã Hoàn Long - Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên
Điện thoại 0916 112 689 - 0221 378 6666
Fax: 0221 378 6668
Website kinhhongphuc.vn; trangtri.kinhhongphuc.vn
Gửi thông tin liên hệ đến Hồng Phúc
(*): là các phần quý khách hàng bắt buộc phải điền. Xin cảm ơn!