TẦM NHÌN HỒNG PHÚC
TẦM NHÌN HỒNG PHÚC
- Liên tục cải tiến công nghệ sản xuất, coi sáng tạo là yếu tố then chốt cho sự phát triển và khẳng định giá trị doanh nghiệp. 
- Là doanh nghiệp tiên phong về công nghệ và trách nhiệm xã hội; là biểu tượng về chất lượng và sự tin cậy
Xem tiếp SỨ MỆNH HỒNG PHÚC
SỨ MỆNH HỒNG PHÚC
SỨ MỆNH HỒNG PHÚC
- Đem đến cho mỗi thành viên niềm tự hào và cuộc sống ấm no hạnh phúc.
- Luôn nỗ lực để xây dựng một thương hiệu uy tín, là lựa chọn hàng đầu của các đối tác trong nước và quốc tế
- Có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành kính và đất nước Việt Nam
Xem tiếp GIÁ TRỊ CỐT LÕI
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- Đề cao giá trị nguồn nhân lực, mỗi thành viên trong doanh nghiệp đều được tạo điều kiện để vươn lên và hoàn thiện bản thân
- Năng lực đổi mới sáng tạo liên tục và ý chí vươn lên chinh phục mọi thử thách
Xem tiếp HongPhucGlass - Kính An Toàn Hồng Phúc
HongPhucGlass - Kính An Toàn Hồng Phúc