Tìm hiểu kính cản nhiệt (Low-E )
Tìm hiểu kính cản nhiệt (Low-E )
Phủ mềm là phương pháp phủ lên mặt kính một loại hợp chất đặc biệt chọn lọc, có tính năng kiểm soát nhiệt tốt, với công nghệ kỹ thuật điện giải trong chân không (phủ mềm).
Xem chi tiết